Kiến Thức Cần Nhớ Khi Làm Kế Toán Tổng Hợp

Bài viết cùng chuyên mục

Điểm mới Thông tư 26/2015/TT-BTC về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn

Ngày 27/2/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTChướng dẫn nội dung về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn. Theo đó, có những điểm mới nổi bật sau:

Cơ sở lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200/2014 BTC

Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục (Mẫu B01-DN)

Chúng tôi trên Facebook

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

Hỗ Trợ Kê Khai Thuế 3.3.1

nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.1, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phi...

Tải xuống phần mềm kế toán

Hình ảnh học viên tại trung tâm "Tôi Yêu Kế Toán"

Xem nhiều hơn
TRẦN THỊ TỐ NHUNG
Năm sinh: 1992
Phúc Thọ - Hà Nội
TRẦN THỊ TIẾN
ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Năm sinh: 1993
Ninh Giang - Hải Dương
ĐẶNG THÙY NHÂM
Học Viện Tài Chính
Năm sinh: 1993
Thanh Chương - Nghệ An
PHAN THỊ THANH NGỌC
Đại Học KDCN Hà Nội
Năm sinh: 1990
LÊ NGỌC LAN
Năm sinh: 1991
Thanh Oai - Hà Nội
NGUYỄN THỊ THỦY
Học Viện Tài Chính
Năm sinh: 1992
Thủy Nguyên - Hải Phòng
NGUYỄN HÀ MY
Năm sinh: 1993
Sóc Sơn - Hà Nội
VŨ THỊ NHÀN
Sinh năm: 1991
Tiền Hải - Thái Bình
NGUYỄN THỊ XUÂN HƯỜNG
Năm sinh: 1993
Văn Giang - Hưng Yên
NGUYỄN THỊ THU
ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Năm sinh: 1993
Tiền Hải - Thái Bình