• TÔI YÊU KẾ TOÁN
  CÙNG BẠN TIẾP BƯỚC THÀNH CÔNG!
 • CHIA SẺ KIẾN THỨC VỀ KẾ TOÁN
  Kho kiến thức, bài giảng kế toán phong phú liên tục được cập nhật thông tin mới nhất.
 • HOÀN THIỆN KỸ NĂNG LÀM KẾ TOÁN
  Giúp bạn tự hoàn thiện kiến thức và kỹ năng kế toán tại nhà nhanh nhất.
 • KHỞI NGHIỆP VÀ ĐAM MÊ
  Hãy bắt đầu nghề kế toán từ sự đam mê
  Cùng yêu và khởi nghiệp với nghề kế toán.
 • CÙNG BẠN TIẾP BƯỚC THÀNH CÔNG!
  Thành công của bạn cũng là thành công của chúng tôi.
  – TÔI YÊU KẾ TOÁN

Cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT, thuế suất 0%

Hóa đơn GTGT không chịu thuế có phải kê khai không? Kê khai như thế nào? Bài viết này hướng dẫn cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT, thuế suất 0% và cách phân biệt hóa đơn không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, không chịu thuế GTGT, thuế suất 0%

Hướng dẫn cách xử lý hoá đơn viết sai các thông tin không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót

Thời gian thử việc có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân không?

Các công ty thường có thời gian thử việc trước khi chính thức ký hợp đồng lao động với người lao động. Vậy thời gian thử việc đó tính thuế TNCN như thế nào? Khấu trừ thuế theo quy định nào?

Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân

Tại Điều 53 Thông tư số 156/2013/T-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân được thực hiện như sau

Xuất dùng nội bộ dùng phiếu xuất kho mà không dùng hóa đơn và không tính thuế GTGT

Theo Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi một số quy định của các văn bản thuế, được thực hiện từ 1/9/2014, đơn giản các thủ tục cho doanh nghiệp, trong đó có thủ tục xuất hóa đơn cho hàng dùng nội bộ không tính thuế

Điều kiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, công trình xây dựng

Quy định về trích lập trích lập các khoản dự phòng như: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi, bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp, tổn thất các khoản đầu tư chính theo Thông tư 228/2009/TT-BTC.

Hướng dẫn hạch toán chiết khấu thanh toán theo thông tư 200 và thông tư 133

Chiết khấu thanh toán có phải xuất hóa đơn không? Hạch toán như thế nào? cách hạch toán chiết khấu thanh toán với cả 2 trường hợp là chiết khấu cho khách hàng và được hưởng. Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo thông tư 133 và thông tư 200

Hướng dẫn hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo không thu tiền

Hướng dẫn cách hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ theo thông tư 133 và thông tư 200

Hướng dẫn cách hạch toán tiền lương và các khoản bảo hiểm

Hạch toán tiền lương và bảo hiểm (các khoản trích theo lương: Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, KPCĐ), cách hạch toán tạm ứng lương, cách hạch toán thuế TNCN của nhân viên, cách hạch toán tiền chế độ thai sản theo thông tư 200 và thông tư 133

Cách hạch toán tiền trợ cấp thai sản của bảo hiểm xã hội

Công ty nhận tiền trợ cấp chế độ thai sản của Bảo hiểm xã hội để trả cho nhân viên hạch toán như thế nào? cách hạch toán tiền Bảo hiểm xã hội trợ cấp thai sản theo Thông tư 200.

Cách hạch toán tài sản cố định tự xây dựng cơ bản, thủ tục đối với tài sản cố định tự xây dựng, sản xuất

Tài sản cố định hình thành do doanh nghiệp tự xây dựng, sản xuất khi hoàn thành có phải lập hóa đơn? Cách hạch toán tài sản cố định tự xây dựng cơ bản, thủ tục đối với TSCĐ tự xây dựng. Tôi Yêu Kế Toán xin giải đáp tất cả các vướng mắc liên quan tới việc đó.

Cách hạch toán khi mua tài sản cố định, trích khấu tài sản cố định

Cách hạch toán khi mua tài sản cố định, cách hạch toán trích khấu tài sản cố định, cách hạch toán chi phí khấu hao tài sản cố định, hạch toán khi tăng TSCĐ theo Thông tư 200 và Thông tư 133

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thuê khoán nhân công

Nhiều công ty trong hoạt động của mình không muốn thuê hợp đồng lao động, mà ký hợp đồng thuê khoán nhân công. Đối với Hợp đồng thuê khoán nhân công, người sử dụng lao động có quyền giao kết hợp đồng lao động với từng người lao động hoặc người được nhóm lao động ủy quyền giao kết hợp đồng lao động.

Những thay đổi mới về số tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 01/07/2018

Từ ngày 01/07/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng theo Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018